Trung tâm anh ngữ Blue Bird
http://bluebird.edu.vn/wp-content/uploads/2018/11/bluebird-banner.jpg http://bluebird.edu.vn/wp-content/uploads/2018/11/bluebird-banner.jpg
http://bluebird.edu.vn/wp-content/uploads/2017/08/970x250.jpg http://bluebird.edu.vn/wp-content/uploads/2017/08/970x250.jpg
http://bluebird.edu.vn/wp-content/uploads/2018/11/bluebird-banner.jpg http://bluebird.edu.vn/wp-content/uploads/2018/11/bluebird-banner.jpg
http://bluebird.edu.vn/wp-content/uploads/2017/08/970x250.jpg http://bluebird.edu.vn/wp-content/uploads/2017/08/970x250.jpg

Giới thiệu về Blue Bird

Blue Bird là trung tâm đào tạo Tiếng Anh được thành lập và điều hành bởi những người có khao khát đem lại những cơ hội tốt đẹp hơn cho trẻ em Việt Nam thông qua giáo dục ngôn ngữ

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Hướng đến học viên: Mọi trọng tâm hoạt động của trung tâm Blue Bird đều hướng vào học viên, lấy học viên là trung tâm. Luôn xây dựng và nâng cao chất lượng đào tạo vì mục tiêu tiến bộ và phát triển của học viên.

Phương Pháp Blue Bird

Phương pháp đào tạo tại Blue Bird được xây dựng dựa trên cấu trúc của mô hình đào tạo lấy người học làm trung tâm với hệ thống nền tảng cơ bản vững chắc tạo tiền đề giúp các bạn yêu thích và học tốt Tiếng Anh

Thế mạnh

Phương pháp học thông qua các hoạt động khiến Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ ứng dụng trong giao tiếp vô cùng tự nhiên
Bộ chương trình Tiếng Anh cho trẻ hình thành và nuôi dưỡng các kỹ năng thiết yếu cho tương lai

Lịch Học Và Học Phí

Sự phát triển và lợi ích cho các học viên luôn được đặt lên hàng đầu. Đây là sứ mệnh quan trọng nhất và luôn được thể hiện qua mọi hoạt động/chính sách của trung tâm
Fields marked with an * are required