Cô Monta Vilumsone

5

Cô Monta tốt nghiệp cử nhân chuyên nghành tâm lý và lịch sử, có chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh cho người lớn (CELTA) của trường Anh ngữ Cambridge.Cô Monta có nhiều năm kinh nghiệp giảng dạy ở nhiều nơi trên thế giới như Latvia, Canada và Việt Nam.Cô Montarất sôi nổi, nhiệt tình và yêu quý trẻ nhỏ với phương pháp giảng dạy vừa gần gũi vừa sôi động.