GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

3

 

1. Hướng đến học viên: Mọi trọng tâm hoạt động của trung tâm Blue Bird đều hướng vào học viên, lấy học viên là trung tâm. Luôn xây dựng và nâng cao chất lượng đào tạo vì mục tiêu tiến bộ và phát triển của học viên.
2. Nguồn nhân lực là nền tảng: Hiểu rõ tầm quan trọng của nhân lực, trung tâm tạo lập môi trường làm việc năng động và chủ động cho mỗi cá nhân để có thể phát huy tối đa khả năng của từng người trên cơ sở hợp tác, tôn trọng và phát triển.
3. Đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững: Blue Bird là một môi trường khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho những ý tưởng sáng tạo, đổi mới để không ngừng mang lại giá trị tốt nhất cho học viên.   Đổi mới sáng tạo phải đảm bảo cho sự phát triển bền vững.
4. Trách nhiệm xã hội cao: Blue Bird có trách nhiệm cao với xã hội, cam kết mang đến cho người học một chất lượng đào tạo và phục vụ tốt nhất từ đó xây dựng nguồn nhân lực Việt Nam chất lượng cao trong tương lai, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.
5. Môi trường học tập tích cực, vui vẻ và tương tác đa chiều: Bluebird tạo môi trường tương tác tích cực và vui vẻ thông qua các hoạt động và công cụ hỗ trợ giáo viên tập trung vào dẫn dắt để giúp các học viên khám phá Tiếng Anh một cách thích thú và say mê. Blue Bird đề cao tương tác đa chiều giữa giáo viên, học viên và giữa các học viên với nhau (tương tác ngôn ngữ và tương tác thể chất). Giáo viên đóng góp như một người bạn, người hướng dẫn đắc lực và là người truyền cảm hứng cho học viên thông qua cách thức giảng dạy mềm dẻo, phù hợp đối với từng cá nhân.